top of page

Hats

The Sun-Smart Collection

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Hats

The Sun-Smart Collection

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Hats

The Sun-Smart Collection

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Hats

The Sun-Smart Collection

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Evènman ki Pral Vini

me

lendi

27

Jou Memoryal la

Jounen Anivèsè / Jounen Konferans Chanselye a pou devlopman anplwaye; elèv yo pa ale.

PS 889

jen

jedi

06

Jou anivèsè

Tout lekòl leta Vil Nouyòk yo fèmen nan jou Memoryal la

PS 889

jen

vandredi

07

Jounen klerikal

Jounen klerikal; pa gen klas pou elèv ki nan 3K, Pre-K, lekòl primè, lekòl presegondè, lekòl K-12, ak pwogram otonòm D75.

PS 889

jen

lendi

17

Eid al-Adha

Tout lekòl leta Vil Nouyòk yo fèmen nan obsèvans Eid al-Adha

PS 889

me 2024

27

lendi

Jou Memoryal la

Jounen Anivèsè / Jounen Konferans Chanselye a pou devlopman anplwaye; elèv yo pa ale.

Evènman ki Pral Vini

Jou Memoryal la

PS 889

May 27, 2024

Pa gen lekòl

Jounen Anivèsè / Jounen Konferans Chanselye a pou devlopman anplwaye; elèv yo pa ale.

Jou anivèsè

PS 889

June 6, 2024

Lekòl Fèmen

Tout lekòl leta Vil Nouyòk yo fèmen nan jou Memoryal la

Jounen klerikal

PS 889

June 7, 2024

Pa gen lekòl

Jounen klerikal; pa gen klas pou elèv ki nan 3K, Pre-K, lekòl primè, lekòl presegondè, lekòl K-12, ak pwogram otonòm D75.

News

Konstella : Kijan-pou-Gid

PA a sèvi ak Konstella pou kominikasyon. Ki sa ki Konstella itilize pou, ki jan ou ka enskri, ak ki jan ou ka pwofite pi plis nan li?

https://docs.google.com/document/d/1eVZwzq3h8T8WbR65xScnL6FVGhz6wZrR6xy1Q6i6n2U/edit?usp=sharing

Ouvèti apre lekòl EzraGuitar

EzraGuitar gen plas ki disponib pou sesyon apre lekòl madi ak mèkredi yo. Chwazi ak chwazi nan Gwoup Guitar Class, Teyat, ak Laboratwa Mizik, kote pitit ou a ka eksplore pati kreyatif li nan fè mizik ak aji nan yon fason natirèl ak òganik. Pa rate opòtinite sa a pou pitit ou a dekouvri nouvo talan epi pran plezi apre lekòl. Ale nan seksyon apre lekòl nan sitwèb lekòl la pou plis enfòmasyon.

Evènman ki Pral Vini

 • Mon, Oct 09
  Brooklyn
  Oct 09, 2023, 8:10 AM
  Brooklyn, 21 Hinckley Pl, Brooklyn, NY 11218, USA
  Oct 09, 2023, 8:10 AM
  Brooklyn, 21 Hinckley Pl, Brooklyn, NY 11218, USA
 • Thu, Sep 28
  Zoom
  Sep 28, 2023, 7:00 PM – 8:00 PM
  Zoom
  Sep 28, 2023, 7:00 PM – 8:00 PM
  Zoom
  Open to public
 • Mon, Sep 25
  Brooklyn
  Sep 25, 2023, 8:10 AM
  Brooklyn, 21 Hinckley Pl, Brooklyn, NY 11218, USA
  Sep 25, 2023, 8:10 AM
  Brooklyn, 21 Hinckley Pl, Brooklyn, NY 11218, USA

PS889 Pre-K 2023-2024 Lekòl Tounen

Fanmi aveni nan Pre-Matènite! Enskripsyon louvri te kòmanse nan 25 janvye, fèt avèk nou pou yon sesyon enfòmasyon an pèsonèl ak yon tounen nan lekòl k ap fèt nan 8 fevriye ak 1 mas. Tanpri endike ki sesyon ou kapab patisipe nan. Konfime presans ou isit la!

Hi

Button
bottom of page