top of page
distance photo of school exterior

Kontakte

Gen Kesyon? Voye yon imèl bay nou: PS889K@gmail.com
Adrès

21 Hinckley Place,

Brooklyn, New York 11218

Tel: 929-397-9171 
Fax: 123-456-7890

Direktwa Pèsonèl

Direktè - Maria Lucy Militello

Sekretè - Lynda Browning

Sekretè - Anna Felicia

Kowòdonatè Paran - Mona Harewood

Tèrapyè Sij - Katelyn Bean

Anglè kòm yon Lang Nouvo - Romana Ramzan

Kowòdonatè Respe pou Tout - Judy Brandwein

bottom of page