top of page
distance photo of school exterior

Class Dojo ak Konstella

Nou sèvi ak de sèvis pou kenbe fanmi yo enfòme. Klas Dojo genyen enfòmasyon enpòtan sou evènman yo ak konpreyansyon soti nan pwofesè pitit ou. Ou kapab voye mesaj dirèkteman bay anplwaye yo, jwenn foto yo ki poste ak rete nan kouran sou plan leson pou mwa a. Asosyasyon Paran nou yo sèvi ak Konstella pou jenerasyon an annuèl paran nou yo ansanm ak kreye yon espas dijital pou paran yo konekte, se nan klas oswa pa tematik. Nou kenbe kalandriye evènman nou yo ak kalandriye DOU yo an fòm pou plis enfòmasyon nan yon sèl kote. Konstella pèmèt anpil opsyon pou kijan ou resevwa enfòmasyon ak rapèl nan fòm degistyon chak jou, chak semèn ak chak mwa. Konstella tou travay avèk Google Translate; atravè sit entènèt la, tout enfòmasyon yo ka tradui!

Konstella Enskripsyon Pwosesis

DESKTOP:

1. Ale nan https://www.konstella.com

2. Klike <Jwenn lekòl ou a>

- Chèche PS 889 (li ka dènye lekòl ki parèt)

- Chwazi “PS 889 Elementary School” epi klike sou <Next>

3. Antre imel ou, non, non pitit ou, ak nivo klas ou

- Klike sou <Soumèt>

- (yo ka ajoute lòt timoun pita)

4. PA a pral verifye ou gen yon timoun nan lekòl la

5. Ou ta dwe resevwa yon imèl konfimasyon yon fwa ou verifye. Soti nan imel sa a, ou ta dwe kapab kreye yon kont itilizatè

 

APLIKASYON MOBIL: Telechaje aplikasyon Konstella la

Klike sou <Enskri>

Klike <antre kòd envitasyon ou>

Antre: Adrès elektronik ou FUQNRF pou kòd envitasyon an

Chwazi wòl ou (paran oswa pwofesè)

PA a pral verifye ou gen yon timoun nan lekòl la

Ou ta dwe resevwa yon imèl konfimasyon yon fwa ou verifye. Soti nan imel sa a, ou ta dwe kapab kreye yon kont itilizatè

Mete ajou pwofil ou a

  • Nan kwen siperyè agòch, jwenn flèch jis adwat non ou sou yon Desktop, oswa jwenn ikòn "kovèti pou" paramèt la sou aplikasyon mobil lan pou ajiste anviwònman pwofil ou a.

  • Ou ka ajoute enfòmasyon adisyonèl, tankou yon foto pwofil, pou fè li pi fasil pou lòt paran/gadyen yo idantifye w epi kontakte w.

  • Ou kapab tou ajiste anviwònman vi prive isit la pou bagay tankou kenbe imel ou kache, si ou prefere

Gwoup Sosyal ou yo ak Komite yo

  • Lè ou fèk antre, ou ta dwe fè pati PS 889 Elementary School, ansanm ak nivo klas pitit ou a ke ou te antre lè ou te premye enskri.

  • Anba onglet "PS 889 Elementary School" (oswa onglet "School" sou mobil), ou ka wè "Feed" la, ki se mesaj PA a voye.

  • Anba onglet "Anyè", ou ka chèche lòt salklas, komite, oswa gwoup sosyal ou ta renmen rantre nan. Remake byen ke se pa tout sa yo ka aktif.

  • Ou ka voye mesaj nan tablo mesaj nenpòt nan komite, gwoup sosyal, oswa salklas ke ou fè pati. Chwazi gwoup la sou bò gòch sou Desktop ou, oswa chwazi tab la "Mesaj" sou anba a nan vèsyon an mobil pou fè sa.

  • Ou ka itilize anyè a tou pou chèche moun ki sou aplikasyon Konstella a, epi ou ka voye mesaj yo dirèkteman nan aplikasyon an oswa sou sit la.

Tradiksyon

  • Nou ap eseye fè kòm anpil nan kominikasyon nou yo posib yo disponib nan plizyè lang.

  • Anplis de sa, Konstella gen yon karakteristik tradiksyon entegre sou vèsyon Desktop la, epi ou ka chwazi lang ou nan kwen anba gòch sou òdinatè w lan. Sa a pa disponib kounye a sou aplikasyon mobil lan.

bottom of page