top of page
  • PS889

Dismissal Procedures

Nou te kòmanse prwosesis nou nan antre gratis pou Nivo K-5 ki kòmanse nan 8:10 nan maten an.

Pwen yo enpòtan yo:

- Fanmi nan PK yo ap kontinye desann ak ranmase timoun yo nan klas yo.

- Elèv nan K ak 1yèm nan gwoup la ap desann nan potay Turner Place yo, antre nan pòtay Ble Kiwo a ak mache nan direksyon klas yo.

- Frè ak sò ak 2yèm-5yèm klas yo ka akonpanye frè yo oswa sò yo ki pi piti sou Turner a ak mache nan direksyon klas yo.

Remak: Tout elèv nan 1yèm-5yèm nan gwoup la pral ranvwaye nan Lakou Lekòl la, lapli oubyen limyè solèy. Matènèl la pral ranvwaye nan klas yo nan ka nan move tan.

Tanpri refere nan plan nan ki sou atach pou plis detay.

Mèsi!03cb4ea644ef
.pdf
Download PDF • 82KB


Comentários


bottom of page